he
פורטל הטנטרה / אירועים / עונג אשה ואיש

עונג אשה ואיש

עונג אשה ואיש

מנחה: בוואני אור לב
20-20 אוקטובר 2017
הפגודה

 

כאשר בני האדם מעונגים העולם טוב יותר.

כשהאיש יודע לגלוש על גלי האורגזמה, הוא יכול להגיע, בתוך ים המסתורין העצום, אל מחוזות עונג חדשים.. ואליהם לקחת את האישה איתו.
כשהאישה מתמסרת באהבתה, נפתחת בקבלה אל העונג ורוקדת את זרמי האקסטזה הנובעים דרכה, יינמס האיש שאיתה אל הרטט האורגזמי של הכל. ויתמזגו ביחד, עם האהבה השורה בכל, ויהדהדוה.

הסדנא הזו נפתחת בעקבות בקשות רבות מנשים ומגברים ללמוד את רזי העונג.

נשים רבות חוות תסכול עקב אי הכרות מעמיקה של האישים את גופן ולעיתים אף משום שאינן מכירות את גוף העונג שלהן עצמן באופן הזה.
אישים חווים אף הם תסכול עקב ויתור על הזכות שלהם לעונג ברמות גבוהות וגם עקב הפחד והבושה המוטמע אצל האישה המדכאת עצמה ומונעת מעצמה לחגוג, לשמוח, ליהנות ולבטא את אהבתה כלפי איבר המין ש...ל האיש.

אז הנה זה מגיע
סדנת יום שכולה מוקדשת לעונג האישה ולעונג האיש

 

https://www.facebook.com/events/1881375508545762/